PETITIE: NOODZAAK VAN HERVORMING VAN DSI VOOR MENSENRECHTEN IN THAILAND

Geachte Minister van Justitie,

Het Departement van Speciaal Onderzoek (DSI), opgezet onder het Ministerie van Justitie en geautoriseerd door de Wet voor Speciaal Onderzoek 2004, met aspiraties om een "inter-displinaire organisatie te zijn die misdaden voorkomt, onderdrukt, en controleert, die in ernstige mate de economie, de maatschappij, en de veiligheid van staat schaadt, evenals de internationale relaties, om rechtvaardigheid door deskundigheid, transparantie en openbaar vertrouwen" te bereiken, heeft hoge maatschappelijke verwachtingen gecreŽerd met betrekking tot rechtvaardigheid.

Tot zover, hebben wij dat geconstateerd -- met uitzondering van de krachtige zoektocht naar gerechtigheid omwille van de heersende politici Ė er verscheidene zaken van "ongebruikelijke en ingewikkelde misdaden opgezet door invloedrijke personen, die in sterke mate de sociale stabiliteit en de openbare zeden beÔnvloeden, " zoals die in artikel 21 van de Wet worden bepaald, volledig zijn gefaald, met in begrip van de volgende zaken:

1. De verdwijning van mensenrechteradvocaat Somchai Neelapaijit sinds 12 Maart 2004. Met de uitspraak van de Koninklijke Politie Commissie, werd slechts ťťn van de gedaagden, die allen politieambtenaren waren, veroordeeld voor drie jaar gevangenschap wegens dwang en onderdrukking (en bevrijd op borgtocht tijdens het beroepproces), terwijl de vier resterende medeplichtigen werden ontslagen van rechtsvervolging. Het DSI heeft de zaak sinds juli 2005 als speciale zaak aangenomen, maar er zijn geen verdere pogingen gedaan om andere medeplichtigen en breinen achter de operatie te vinden. Daarbij heeft het DSI, tot nu toe, nooit de status van de vermiste advocaat kunnen officieel vaststellen, hoewel de zaak zeer veel aandacht heeft gekregen en het oplossen van de vermissing van mensenrechtenadvocaat Somchai een grote invloed op het geweld in het zuiden zou hebben.

2. De moord op milieuactivist en communautaire leider Charoen Wat-aksorn op 21 juni 2004, Twee schutters en drie medeplichtigen werden gearresteerd. Het DSI besloot al snel dat het slechts om een persoonlijk conflict ging. De dorpsbewoners van Bo Nok betwijfelen zeer of het bestaande bewijsmateriaal en de beschuldiging ooit tot veroordeling van de beschuldigde zal leiden. Voorts werd geen verder onderzoek gedaan om de breinen achter de misdaad, ondanks materieel bewijsmateriaal en getuigen die de echte oorzaak aanwijzen, waarover zelfs het DSI ooit heeft toegegeven : de campagne tegen een kolen-energiecentrale, en de bescherming van het gemeenschappelijke land van de gemeenschap.

3. De moord op de milieubeschermer monnik Phra Supoj Suwajo in het Fang district, Chiang Mai. Hij werd op een brute manier doodgestoken op 17 juni 2005. Al gedurende een jaar heeft het DSI  het niet gepresteerd om aanwijzingen te vinden: geen verdachten, geen getuigen, geen wapens en geen materieel bewijsmateriaal, als het resultaat van zijn aanvankelijk ontoereikend onderzoek. Recentelijk heeft het onderzoeksteam van het DSI de aanverwanten en de betrokken personen voor herondervraging opgeroepen en beweren het DSI de zaak te laten herleven.

Eťn van de gemeenschappelijke aspecten van de drie zaken is, dat de vermisten en vermoorden allen prominente personen zijn die zich toewijden aan het gemeenschappelijke goed en vechten voor rechtvaardigheid. Deze daden kwamen onvermijdelijk in conflict met gevestigde belangen, zij het van politiebeambten, politici of invloedrijke personen, zowel op lokaal als nationaal niveau.

Het nalaten van het DSI om georganiseerde misdaad en terrorisme te bestrijden verstoort onvermijdelijk het openbare vertrouwen in het de rechtssysteem van het land. Dat kan tot steeds meer onrust en geweld in de maatschappij leiden, waarvoor de overheid de verantwoordelijkheid niet kan ontkennen. Daarom vragen wij, de ondergetekenden, de Regering van Thailand door de Minister van Justitie:

1. Onmiddellijke verwijdering van Pol. Gen. Sombat Amornvivat van de post van directeur -generaal van het Departement van Speciaal Onderzoek, wegens een gebrek aan efficiency, incompetentie, en zijn acties tegen het gerechtelijke proces; en,

2. Een nieuwe directeur -generaal van het Departement van Speciaal Onderzoek te benoemen door middel van een transparant selectieproces met bredere kwalificatiecriteria,

Met het doel de onafhankelijkheid van het DSI te verbeteren, vrij te zijn van enige beÔnvloeding en controle, zodat het een essentieel deel zal zijn van het bereiken van rechtvaardigheid voor de mensen in Thailand.

Uw consideratie en actie worden gewaardeerd.

Om te tekenen kunt u gaan naar: http://thailand.ahrchk.net/dsi_petition/signature.php.

Dank U.

AHRC home | thailand.ahrchk.net | Somchai Neelaphaijit site